Compliance

In een organisatielandschap waar naleving van wet- en regelgeving cruciaal is, zijn compliance professionals de hoekstenen van integriteit en succes. Wij delen je passie voor nauwkeurigheid, ethisch gedrag en begrijpen de unieke waarde van jouw expertise. Zoek jij een vaste baan of werk je liever in een ander dienstverband? Wij vinden jouw ideale match.
COMPLIANCE VACATUREs

Vind functie of opdracht in compliance

Het belang van compliance

Compliance is het naleven van wettelijke voorschriften en ethische normen om juridische risico’s te minimaliseren en integriteit te waarborgen. Het bevordert eerlijke bedrijfspraktijken, beschermt reputatie en voorkomt boetes. Een sterk nalevingsbeleid bouwt vertrouwen op bij stakeholders en ondersteunt langdurig succes.

Leid de weg in compliance

Als compliance-specialist waarborg je de integriteit en ethische bedrijfspraktijken. Daarnaast ontwikkel en implementeer je bedrijfsbeleid voor wettelijke en industriële naleving. Jouw expertise zorgt voor organisatorische integriteit en wij weten waar je deze het best kan inzetten.
NEEM CONTACT OP

De voordelen van werken
met QGROUP

Uitdagende en dynamische werkzaamheden.
Samen werken met verschillende organisaties.
Werken aan complexe en interessante opdrachten.
"Bij ons staat openheid en transparantie centraal, en we benaderen zaken altijd op een persoonlijke manier. Onze aanpak garandeert niet alleen succes, maar opent ook deuren naar diverse compliance-kansen. Laten we samen bouwen aan jouw volgende stap."
Joost Röben
Senior Consultant
+31 20 261 9182
PLAN EEN AFSPRAAK IN

Lees onze FAQ voor meer informatie

Waarom wordt compliance steeds belangrijker?

Compliance wordt steeds belangrijke vanwege toenemende regelgeving en maatschappelijke eisen. Organisaties dienen te voldoen aan complexe wet- en regelgeving, industrienormen en ethische verwachtingen om reputatieschade en juridische gevolgen te vermijden. Een effectief compliance-programma versterkt vertrouwen bij klanten, stakeholders, en bevordert duurzame groei in een sterk gereguleerde wereld.

Wat is het verschil tussen legal en compliance?

Legal omvat de juridische aspecten van wetten, regulering en jurdische procedures, gericht op het verdedigen van de rechten en belangen van een organisatie. Compliance focust op het naleven van regels, normen en voorschriften om risico’s te minimaliseren en ethische bedrijfspraktijken te verzekeren. Legal interpreteert en verdedigt wetten, terwijl compliance zich richt op de operationele uitvoering binnen de wettelijke kaders.

Wat valt precies onder compliance?

Compliance verwijst naar het voldoen aan wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en industriestandaards die relevant zijn voor een organisatie. Hieronder vallen:

·      Juridische naleving: Het volgen van nationale en internationale wetten en voorschriften die betrekking hebben op het bedrijf en de industrie.

·      Regelgeving: Het in lijn zijn met specifieke voorschriften die gelden voor de sector, zoals financiële dienstverlening, gezondheidszorg, privacy, en meer.

·      Ethische normen: Het handhaven van ethische gedragsnormen en het voorkomen van conflicten van belang.

·      Anti-corruptie: Voorkomen van omkoping en corruptie in alle zakelijke transacties.

·      Gegevensbescherming: Beschermen van persoonlijke en gevoelige informatie van klanten en werknemers volgens privacywetten.

·      Milieunormen:Zorgen voor naleving van milieuregels en duurzaamheidsdoelen.

·      Risicobeheer: Identificeren en minimaliseren van potentiële risico’s voor de organisatie.

Het naleven van deze aspecten is cruciaal om wettelijke sancties,reputatieschade en financiële verliezen te vermijden. Compliance-specialistenhelpen organisaties deze normen te begrijpen, implementeren en handhaven.

Welke compliance functies bestaan er?

Binnen het veld van compliance zijn er verschillende functies, zoals:

·      Compliance Officer: Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van compliance-programma’s en – beleid binnen de organisatie. Daarnaast monitoren en rapporteren ze over de naleving hiervan.

·      Regulatory Specialist: Zorgt ervoor dat de organisatie op de hoogte blijft van veranderingen in wet- en regelgeving en bepaalt de impact op de activiteiten en het beleid van de organisatie.

·      Privacy Counsel: Houdt toezicht op gegevensbescherming en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan privacywetgeving, zoals de AVG (Algemene VerordeningGegevensbescherming).

·      CDD-analist: Identificeert mogelijke risico’s, zoals witwassen van geld en financiële criminaliteit, en het rapporteren van bevindingen aan de relevante autoriteiten.
·      Risicoanalist: Identificeert potentiële risico’s voor de organisatie en ontwikkelt strategieën om deze te minimaliseren.

·      Financial Compliance Specialist: Focust op naleving van financiële wet- en regelgeving, zoals de Sarbanes-Oxley Act.

·      Trade Compliance Specialist: Zorgt ervoor dat de internationale handel van de organisatie voldoet aan douane- en handelsvoorschriften.

Healthcare Compliance Officer: Werkt binnen de gezondheidszorgsector en zorgt voor naleving van medische wet- en regelgeving.

Welke industrie specifieke vereisten zijn er voor compliance professionals?

Industriespecifieke vereisten voor compliance professionals variëren afhankelijk van de sector ende aard van de activiteiten van een organisatie.

Dit zijn enkele voorbeelden:

·      Financiële sector: Voor compliance-functies in banken en financiële instellingen, is kennis van financiële wetgeving, zoals de Dodd-Frank Act en deBasel-richtlijnen essentieel.

·      Gezondheidszorg: Compliance professionals in de gezondheidszorg moeten bekend zijn met wetgeving zoals de Health Insurance Portability andAccountability Act (HIPAA) om de privacy van patiëntinformatie te waarborgen.

·      Retail en consumentenproducten: Compliance in deze sector vereist kennis van productetikettering, consumentenbescherming en intellectuele eigendomsrechten.

·      Milieu en duurzaamheid: Compliance-specialisten in deze sector moeten bekend zijn met milieuwetten en -normen, evenals duurzaamheidsinitiatieven.