Terug

Feedback: De holy grail voor professionele groei

Dyvon Taylor
6/6/2023
5
min

Feedback is essentieel voor de professionele groei van individuen en organisaties. In deze blog verkennen we de essentie van effectieve feedback en de impact ervan op het bevorderen van succes. Daarbij introduceren we vier feedbacksoorten en hoe onze recente training ons heeft geleerd om waardevolle feedback te geven en ontvangen.  

Wat is feedback?

Feedback is informatie die wordt verstrekt met als doel om iemands prestaties, gedrag of resultaten te beoordelen en bevorderen. Het wordt gebruikt om te leren, ontwikkelen en groeien. Er zijn verschillende manieren om feedback te geven en ontvangen, zoals:

 • Evaluerende feedback
  Bij deze vorm van feedback wordt een waardeoordeel gegeven over het werk van een ander. Het biedt een subjectieve beoordeling van sterke punten en gebieden voor verbetering. Bovendien identificeert het de kansen voor persoonlijke groei.  
 • Corrigerende feedback
  Deze specifieke vorm van feedback richt zich op de inhoud van de taak die een ander heeft uitgevoerd. Het doel is om bewustzijn te creëren over ongewenste aspecten en suggesties te geven om ze te corrigeren.
 • Feed forward
  Activerende feedback, ook bekend als feed forward, geeft suggesties, advies en ideeën voor toekomstige acties en prestaties. Het identificeert kansen, bevordert groei en moedigt proactieve maatregelen aan.
 • Motiverende feedback
  Bij motiverende feedback verhoogt de motivatie, betrokkenheid en positieve energie van een persoon. Het benadrukt de sterke punten, successen en bijdragen van een individu om zelfvertrouwen en enthousiasme te stimuleren.  

Feedbacktraining binnen QGROUP

Ieder jaar ondergaan onze werknemers een 360-graden feedbackgesprek. Om hen hierop voor te bereiden heeft ons HR-team een training ontwikkeld voor alle labels binnen QGROUP. Deze training omvat de integratie van de vier feedbacksoorten en voorziet in diverse methoden om feedback te geven. Tijdens de trainingssessie werden drie interactieve opdrachten uitgevoerd: een feedback carrousel, ranking the stars en de waarderingsmuur.  

De feedback carrousel

Voor deze interactieve sessie, waar alle collega's aan deelnamen, werden vijf rondes georganiseerd. Om de diversiteit te bevorderen, werden de werknemers in twee groepen verdeeld en tegenover elkaar geplaatst. Zo kreeg elke persoon een andere collega recht voor zich.

 1. Icebreaker
  In de eerste ronde van de feedback carrousel keken collega's elkaar recht in de ogen gedurende één minuut, zonder iets te zeggen. Deze oefening was bedoeld om het ijs te breken en het verschil te herkennen tussen waarnemen en interpretatie.  
 1. Eenrichtingsverkeer vragen
  Gedurende de tweede ronde van drie minuten stelden collega's werk gerelateerde of persoonlijke vragen aan de persoon tegenover zich. Degene die ondervraagd werd, mocht geen vragen terugstellen, maar kreeg na afloop dezelfde kans bij een andere collega.  
 1. Ontdekken van jezelf door vragen aan anderen
  Tijdens de derde ronde kregen collega's opnieuw drie minuten de tijd om vragen te stellen over zichzelf te stellen aan een ander. Een veelgebruikte vraag was: "Wat was jouw eerste indruk van mij?"
 1. Complimenten
  In de vierde ronde gaven collega's elkaar om de beurt complimenten. Elke persoon kreeg drie minuten de tijd. Het doel van deze oefening was om werknemers aan te moedigen om specifieke complimenten te geven en ze met openheid te ontvangen.  
 1. Kritische feedback geven
  Last but not least, in de laatste ronde werd van collega's verwacht om helder en direct te zijn over de inhoud bij het geven van kritische feedback. Ze kregen hiervoor twee minuten de tijd en werden verzocht om vriendelijk en zorgzaam te blijven.

Ranking the stars

Naast de feedback carrousel organiseerde het HR-team een oefening genaamd "Ranking the stars". Tijdens deze training ontvingen alle deelnemende collega's een A4 met daarop skills die essentieel zijn voor het uitoefenen van hun functie, zoals communicatie, flexibiliteit en hard werken.

Het doel was dat iedereen zijn of haar collega's beoordeelde op deze vaardigheden. De beoordeling werd uitgedrukt op een schaal van 1 (beginner) tot 5 (expert). Nadat de cijfers waren ingevuld en het gemiddelde was berekend, werd er gevraagd om hun beoordelingen toe te lichten. Zo stimuleren we de groei van alle werknemers binnen ons bedrijf.  

Waarderingsmuur

Op de waarderingsmuur kregen collega's de kans om elkaar op een positieve manier te complimenteren. Ze schreven op een post-it wat ze waarderen aan een ander en plakte deze op een whiteboard bij de naam van die persoon.  

Het whiteboard werd al snel gevuld met kleurrijke post-its vol waardering en positieve boodschappen, waardoor een inspirerende en motiverende omgeving ontstond. Tijdens het lezen van deze complimenten kregen collega's een boost aan zelfvertrouwen en ontstond er een gevoel van verbondenheid en erkenning binnen het team.

Waarom feedback geven?

Feedback is van onschatbare waarde voor professionele groei. Het is als een kompas dat duidelijkheid geeft over de verwachtingen en helpt bij het identificeren van sterke punten. Bovendien creëert het een positieve werkomgeving waarin collega's zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om het beste van zichzelf te geven.  

Met constructieve feedback als leidraad kunnen werknemers hun vaardigheden aanscherpen, obstakels overwinnen en succes behalen. Het is een krachtig instrument dat niet alleen individuen, maar ook teams en organisaties helpt om te groeien.  

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op. Zoek je tijdelijke ondersteuning of permanente ondersteuning voor jouw team? Bekijk onze labels.  

Heb je vragen?

Meer insights en cases